Pieņemts Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Ētikas kodekss

Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Padomes sēdē 2011. gada 16. decembrī apstiprināts Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Ētikas kodekss. Dokumentā noteikts, ka biedrības biedrs, pildot savus pienākumus, kā arī ikdienā, ievēro šādas vispārējās vērtības un ētikas pamatprincipus: taisnīgumu, atbildīgumu, objektivitāti, informācijas konfidencialitāti, biedrībā ietilpstošās komercsabiedrības un uzņēmumi rīkojas godprātīgi un atbildīgi sabiedrības interesēs un attiecībā pret saviem esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem. Lasīt vairāk
LDDK pasniedz atzinības rakstus Latgales reģiona sadarbības partneriem un prezentē darba vides risku vērtēšanas elektronisko sistēmu

Picture
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sociāli atbildīgiem darba devējiem piedāvā izmantot jaunu darba vides risku vērtēšanas sistēmu, kas bez maksas pieejama elektroniskā formā un var būtiski atvieglot uzņēmumu vadītāju un darba aizsardzības speciālistu ikdienu. Ar šo sistēmu Latgales reģiona uzņēmējus 29. novembrī Rēzeknē iepazīstināja LDDK un IT uzņēmuma “Proof IT” pārstāvji. Vienlaikus tā bija iespēja diskusijai ar LDDK ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni par uzņēmējiem aktuāliem ekonomiskās attīstības jautājumiem un darba interešu pārstāvību nacionālajā līmenī. Pasākuma ietvaros LDDK pasniedza Atzinības rakstus aktīvākajiem sadarbības partneriem Latgales reģionā – uzņēmējiem, kuri ikdienā sekmīgi sadarbojas ar pašvaldībām un veido sociālo dialogu. LDDK Atzinības rakstu par aktīvu darbību uzņēmēju interešu pārstāvībā un ieguldījumu sociālā dialoga attītībā saņēma Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Ģirts Teilāns un Ludzas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Jānis Romancāns, kā arī aktīvākā Latgales reģiona darba devēju organizācija – Rēzeknes Uzņēmēju biedrība. Lasīt vairāk
Rēzeknes Uzņēmēju biedrības viedoklis par pasažieru pārvadājumu organizācijas jautājumu

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, kā lielākā darba devēju organizācija Latgales reģionā un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) deleģēts darba devēju pārstāvis Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvajā padomē, ar šo vēlas paust biedrības viedokli par pasažieru pārvadājumu organizāciju Rēzeknē un turpmāk norobežoties no šī jautājuma iztirzāšanas. Lasīt vairāk
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus