Pieņemts Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Ētikas kodekss
Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Padomes sēdē 2011. gada 16. decembrī apstiprināts Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Ētikas kodekss. Dokumentā noteikts, ka biedrības biedrs, pildot savus pienākumus, kā arī ikdienā, ievēro šādas vispārējās vērtības un ētikas pamatprincipus: taisnīgumu, atbildīgumu, objektivitāti, informācijas konfidencialitāti, biedrībā ietilpstošās komercsabiedrības un uzņēmumi rīkojas godprātīgi un atbildīgi sabiedrības interesēs un attiecībā pret saviem esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.

Ētikas kodekss izstrādāts, lai Biedrība būtu pārliecināta par sevi, varētu radīt pārliecību par organizācijas godprātību arī citos, kā arī pretendēt uz to, ka Biedrības viedokli uzklausa. Biedrības Ētikas kodekss izstrādāts, analizējot līdzīgu organizāciju Ētikas kodeksus, piemēram, nozaru asociāciju dokumentus, kā arī sabiedrības par atklātību Delna un atsevišķu organizāciju kodeksus.

Ētikas kodeksu skatīt šeit.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus