Par biedrību

 

RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA ir 2009. gada novembrī dibināta nevalstiska darba devēju organizācija, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.


Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedri pārstāv vairāk nekā 20 dažādu nozaru komercsabiedrības, tajā skaitā apstrādes rūpniecību (Verems, Nook Ltd, Baltiks East, LEAX Rēzekne), transporta, sabiedrisko un citu komercpakalpojumu jomu (Rēzeknes Autobusu parks, Grand Latgale, Darījumu nams, Dzieti), būvniecību (Rall), un tostarp arī vienus no patlaban lielākajiem darba devējiem pilsētā un novadā. Kopumā Uzņēmēju biedrības pārstāvētajās komercsabiedrībās nodarbināti vairāk nekā 1700 strādājošie.

Par Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedru var kļūt komercsabiedrība, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas atbalsta Biedrības mērķu īstenošanu un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar Rēzeknes pilsētas un novada administratīvo teritoriju.

Lai kļūtu par Biedrības biedru, kandidātam jāiesniedz Biedrības valdei šādi dokumenti: iesniegums par iestāšanos Biedrībā; uzņēmuma, individuālā komersanta vai pašnodarbinātās personas reģistrācijas apliecības kopija; pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam Biedrībā, izņemot, ja pilnvarotais pārstāvis ir uzņēmuma vadītājs; vismaz triju Biedrības dibinātāju parakstīta rekomendācija par kandidāta uzņemšanu biedrībā. Pēc dokumentu saņemšanas Biedrības valde informē pretendentu par Biedrības Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem Biedrības Padome ar vienkāršu balsu vairākumu. Biedrības biedri maksā iestāšanas maksu un biedra naudu, kuras apmēru nosaka Padome un apstiprina biedru sapulce.

Lai aktīvi piedalītos politikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības jomā, biedrība ir iestājusies Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK). 


Biznesa atbalstam Rēzeknes Uzņēmēju biedrība organizē uzņēmējdarbības daudznozaru izstādi “Rēzeknes Uzņēmējs” (ik gadu rudenī) un profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādi “Izglītība un karjera” (ik gadu pavasarī).


Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Rēzeknes Uzņēmēju biedrība no 2010. gada septembra līdz 2011. gada augustam īstenoja projektu „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana". 2012. gadā īstenots jau otrais ESF atbalstītais projekts „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā”.


Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus