Rēzeknes Uzņēmēju biedrības viedoklis par pasažieru pārvadājumu organizācijas jautājumu
Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, kā lielākā darba devēju organizācija Latgales reģionā un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) deleģēts darba devēju pārstāvis Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvajā padomē, ar šo vēlas paust biedrības viedokli par pasažieru pārvadājumu organizāciju Rēzeknē un turpmāk norobežoties no šī jautājuma iztirzāšanas.

Biedrības sanāksmē 2011. gada septembrī un oktobrī ir skatīts jautājums par pasažieru pārvadājumu organizāciju pilsētā un biedrībā ietilpstošo pasažieru pārvadājumu uzņēmumu sadarbību ar pašvaldību. Sanāksmēs ir uzklausīts gan SIA Dekom, gan pilsētas pašvaldības vadības viedoklis, jautājums ir apspriests arī Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes dalībpušu vadītāju sanāksmē.

2011. gada 11. novembrī Biedrības sanāksmē akceptēts Biedrības viedoklis, ka domstarpības starp pasažieru pārvadājumu uzņēmumu Dekom un Rēzeknes pilsētas domi par zaudējumu kompensāciju par pasažieru pārvadājumiem Rēzeknes pilsētā ir uzskatāmas par saimniecisko strīdu, kas iztiesājams tiesā, tādēļ biedrība norobežojas no šī jautājuma tālākas iztirzāšanas un jelkādu lēmumu pieņemšanas.

Vienlaikus biedrība izsaka nožēlu par radušos situāciju un pasažieru pārvadājumu uzņēmuma Dekom un Rēzeknes pilsētas pašvaldības neefektīvu sadarbību, kas veido priekšstatu par nelabvēlīgu biznesa vidi un uzņēmējdarbības un publiskās pārvaldes sadarbības principiem.

Tāpat biedrība uzskata, ka nozares uzņēmumiem un institūcijām būtu jārosina izmaiņas likumdošanā, lai mainītu dotāciju par pasažieru pārvadājumiem piešķiršanas mehānismu, jo līdzšinējā prakse par zaudējumu kompensāciju pasažieru pārvadājumu jomas uzņēmumiem neveicina to efektīvu darbību.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības labās prakses kodeksa iedzīvināšanu, uzņēmēju biedrība strādā pie biedrības Ētikas kodeksa, kas apliecinās biedrībā ietilpstošo uzņēmumu un komercsabiedrību vēlmi rīkoties godprātīgi un atbildīgi sabiedrības interesēs un attiecībā pret saviem esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem, sniegt kvalitatīvus pakalpojumus patērētājiem un veikt klientu apkalpošanu profesionāli, kā arī atbalstīt godīgas konkurences principus.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus