Rēzeknes Uzņēmēju biedrība uzsāk īstenot kapacitātes stiprināšanas projektu kopā ar Balvu un Ludzas uzņēmējiem

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ar 2010. gada septembri uzsāk Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētās apakšaktivitātes projekta „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana” (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/136/10) ieviešanu. Projekta partneri ir Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS” un biedrība „Ludzas amatnieks”. Lasīt vairāk
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus