Picture
PictureBaznīcas iela 22, Rēzekne, LV-4601
Picture67774027
Picturelatgale@altum.lv
Picturewww.altum.lv
PictureFinanšu pakalpojumi
Citi kreditēšanas pakalpojumi; citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu; centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās; vadības konsultāciju pakalpojumi; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās; tirgus un sabiedriskās domas izpēte.