Latgales reģiona uzņēmēji pieredzes apmaiņas vizītē Jelgavā
Lai sekmētu reģionālo sadarbību un informācijas apmaiņu, reģionālo darba devēju organizāciju un uzņēmēju klubu pārstāvji no visas Latvijas jūnija sākumā tikās Jelgavā. Latgales reģiona uzņēmējus pārstāvēja Rēzeknes Uzņēmēju biedrība un biedrība “Līvānu novada uzņēmēji”.

Šādas reģionālo uzņēmēju klubu tikšanās notiek vismaz divas reizes gadā un tiek rīkotas sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) reģionālajiem koordinatoriem. Pagājušā gada augustā reģionu uzņēmēji viesojās Rēzeknē, bet šoreiz viesus uzņēmuma Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija. Tās valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška uzsver: "Ikdienā uzņēmējiem ne vienmēr izdodas satikties un pārrunāt sasāpējušus jautājumus, meklējot tiem labākos risinājumus, tādēļ ir būtiski, ka vienkopus izdodas sanākt gan dažādu organizāciju, gan pašvaldību, gan uzņēmēju pāstāvjiem".

Pasākums Jelgavā pulcēja vairāk nekā 60 reģiona uzņēmējus no Zemgales, Vidzemes un Latgales, bija pārstāvētas uzņēmēju organizācijas no Jelgavas, Bauskas, Jēkabpils, Cēsīm, Rēzeknes, Līvāniem, u.c. novadiem. Vizītē Jelgavā Rēzekni pārstāvēja LDDK Latgales reģiona koordinatore Skaidrīte Baltace, linu fabrikas SIA "Baltiks East" pārstāve Zinaīda Šulberga, IKT uzņēmuma SIA "MS-IDI" vadītājs Nikolajs Pušņakovs, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Sandra Ežmale un Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.

Uzņēmējiem Jelgavā bija iespēja apmeklēt SIA "Fortum" biomasas koģenerācijas staciju un AS "Baltijas gumijas fabrika" ražotni, bet pēc tam tikties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un LDDK ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni. "Uzņēmējiem tā ir iespēja klātienē redzēt veiksmīgu uzņēmumu darbību, veidot ikdienā noderīgus biznesa kontaktus pakalpojumiem un produkcijas noieta tirgum. Turklāt šādas tikšanās ar sniedz priekšstatu par uzņēmēju savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldībām citos reģionos un nacionāla līmeņa biznesa atbalsta organizācijām, ļauj popularizēt labās prakses piemērus," uzsver LDDK Latgales reģiona koordinatore Skaidrīte Baltace.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pieredze un darbība pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi noderīga gan tepat Latgalē, jo līdzīga uzņēmēju organizācija pirms gada izveidojusies arī Līvānos, gan arī citos novados. Patlaban Rēzeknes Uzņēmēju biedrība apvieno vairāk nekā 25 aktīvus dažādu nozaru, tostarp būvniecības, rūpnieciskās ražošanas, pakalpojumu, autotransporta, u.c. uzņēmumus, kas ir gan vieni no lielākajiem darba devējiem reģionā, gan nozīmīgi mazo komercsabiedrību jomas pārstāvji. Biedrība ir arī LDDK biedrs un attīsta sekmīgu sadarbību ar pašvaldībām, citām biznesa atbalsta institūcijām un Rēzeknes Augstskolu. Vieni no biedrības nozīmīgākajiem pasākumiem ir ikgadējās izstādes "Rēzeknes Uzņēmējs" un "Izglītība un Karjera". Biedrība ir īstenojusi divus Eiropas Sociālā fonda projektus, stiprinot nevalstiskās organizācijas kapacitāti un nodrošinot biedrības biedriem apmācību seminārus un pieredzes apmaiņu Latvijā un Lietuvā. Iepriekš Rēzeknes Uzņēmēju biedrībai veidojusies sadarbība ar Jūrmalas, Rīgas un Mārupes uzņēmēju biedrībām, kā arī biedrību "Līvānu novada uzņēmēji" un citām radniecīgām uzņēmēju organizācijām.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus