Informatīvs materiāls “Darba normēšanas metodoloģija”
Racionāla laika, finanšu un cilvēkresursu plānošana ir viens no jautājumiem, kas darba devējus nodarbinājuši vienmēr. Lai vienlaikus spētu nodrošināt gan iespējami labāku darba rezultātu sasniegšanu, gan stabilus, drošus un paredzamus darba apstākļus saviem darbiniekiem, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar uzņēmumu “DA kompetentie speciālisti” izstrādājusi vienotu, jebkurā nozarē un darbības sfērā pielietojamu darba normēšanas metodoloģiju, kas ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk plānot ikviena uzņēmuma resursus.

Darba normēšanas metodoloģijas materiāls sagatavots iespējami vienkāršā veidā, izstrādi balstot uz konkrētas nozares un darba veidu pētījumiem. Proti, divos pilotprojektos vētīti kokapstrādes un telpu apsaimniekošanas uzņēmumi, tomēr izpēte veikta tā, lai gūtie dati un praktiskie piemēri būtu niansēti un ērti attiecināmi uz jebkuras nozares darba procesa un darba laika izlietojuma izpēti.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: "Līdz šim darba normēšanu Latvijas darba devēji veikuši pēc saviem priekšstatiem un personiskās pieredzes, tādējādi pieeja varēja samērā būtiski atšķirties ne tikai dažādu nozaru, bet pat vienas nozares uzņēmumu vidū. Vienotas, detalizētas metodoloģijas un materiāla izstrāde rada īpašu gandarījumu, jo turpmāk pakāpeniskai darba organizācijas uzlabošanai uzņēmumu rīcībā būs precīza, uz jebkuru darbības sfēru attiecināma pieeja. Lai arī veicamā izpēte ir laikietilpīgs process, aicinu uzņēmējus šo iespēju izmantot, lai celtu produktivitāti, ieviestu pozitīvas pārmaiņas uzņēmumā un efektīvas pārvaldības pieredzi Latvijas tautsaimniecībā."

Projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" vadītāja Marija Simonova: "Visaptverošas metodoloģijas izstrāde ir bijusi liels izaicinājums, jo tehnisku detaļu izprašanai - piemēram, cik daudz laika optimāli prasa vienu vai otru pienākumu veikšana un kā aprēķināms atbilstošs darbinieka atalgojums - veicami detalizēti un ļoti precīzi mērījumi. Tomēr rezultāts ir nozīmīgs un ārkārtīgi vērtīgs tieši uzņēmumu ilgtermiņa darbības plānošanā un konkurētspējas uzlabošanā."

Darba normēšanas metodoloģijas materiāls sagatavots, noslēdzot piecus gadus īstenotā projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" aktivitātes. Elektroniski Darba normēšanas metodoloģiju iespējams lejupielādēt šeit.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus