LDDK apbalvojumi labākajiem darba devējiem Latgales reģionā
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iedibinātais apbalvojums “Labākais darba devējs reģionā” 2013. gadā Latgalē pasniegts diviem Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) uzņēmumiem – finiera saplākšņa ražotnei “Verems” un metālapstrādes uzņēmumam “LEAX Rēzekne”. Reģionālās vizītes ietvaros Rēzeknē 2013. gada 11. jūnijā LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone tikās arī ar reģionālo darba devēju organizāciju – Rēzeknes Uzņēmēju biedrību, diskutējot par uzņēmējiem aktuāliem ekonomiskās attīstības jautājumiem, tostarp nodokļu politiku, darbaspēka pieejamību, izglītības programmu sasaisti ar darba tirgus pieprasījumu un citiem nozīmīgiem biznesa aspektiem.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Šogad LDDK Latvijas reģionu labākos darba devējus apbalvo jau sesto reizi. Turpinām šo tradīciju, lai sacītu paldies uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi attīsta savu biznesu, bet arī rūpējas par saviem darbiniekiem, darba vidi, strādājot ar ilgtermiņa perspektīvu. Pateicības vārdi vismaz reizi gadā nepieciešami, lai akcentētu to, ko šie uzņēmēji dara ne tikai sava reģiona, bet visas Latvijas ekonomikas labā. Turklāt uzņēmējiem jādod iespēja ar savu „veiksmes formulu" iepazīstināt arī citus darba devējus visā Latvijā."

Uzņēmumu vērtēšana apbalvojuma "Labākais darba devējs reģionā" piešķiršanai norisinās, izvērtējot vairākus kritērijus, proti, uzņēmums ievieš labu pārvaldību un savā darbībā apliecina korporatīvo sociālo atbildību, aktīvi līdzdarbojas darba devēju organizācijās, stiprinot sociālo dialogu, kā arī uzņēmumam nav pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, turklāt tam nav nodokļu parādu. Vērtēšana notiek, balstoties uz "Lursoft", Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas sniegtajiem datiem, kā arī nozaru un reģionālo darba devēju organizāciju sniegto vērtējumu par uzņēmumu līdzdalību organizētās pilsoniskās sabiedrības darbā.

Latgales reģionā godalgotie uzņēmumi ir nozīmīgi darba devēji Rēzeknes reģionā, kas strauji attīstās, investē ražotnēs un aktīvi iesaistās sociālā dialoga procesos. Kokapstrādes nozares uzņēmums "Verems" RSEZ SIA ir AS „Latvijas Finieris" meitas komercsabiedrība, kas ražo lielformāta bērza saplāksni, ko eksportē uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, Japānu un ASV. Ražotnē nodarbināti 325 strādājošie, un uzņēmuma apgrozījums 2012. gadā bija 17,07 miljoni latu. Patlaban ir uzsākta arī jauna ceha būvniecība, kas nākotnē ļaus palielināt ražošanas jaudu. "Verems" ir aktīvs partneris sociālā dialoga procesā, turklāt uzņēmumā aktīvi darbojas arī arodorganizācija. Jau vairākus gadus pēc kārtas "Verems" saņem Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību atzinību kā lielākais darba devējs un nodokļu maksātājs. 2012. gadā Rēzeknes SEZ konkursā uzņēmums godalgots nominācijās "Gada ražotājs, "Lielākais nodokļu maksātājs", "Straujāk augošais uzņēmums".

Savukārt SIA "LEAX Rēzekne" RSEZ ir viens no „LEAX Group" metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā, kas izgatavo detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei. Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši ISO standartu prasībām, turklāt tā apgrozījums 2012. gadā bija 6,85 miljoni latu, un ražotnē ir vairāk nekā 100 strādājošo. Arī iepriekš "LEAX Rēzekne" saņēmis atzinību no Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldības, tostarp Rēzeknes SEZ konkursā pagājušajā gadā godalgots nominācijās "Gada ražotājs", "Lielākais eksportētājs" un "Gada investīcijas".

Apbalvojuma "Labākais darba devējs reģionā" pasniegšanas pasākumā piedalījās arī Rēzeknes pilsētas domes, Rēzeknes novada domes, kā arī pašvaldību kopīgās iestādes "Rēzeknes SEZ pārvalde" vadība, paužot atzinību uzņēmējiem par ieguldījumu reģiona attīstībā.

Apbalvojums pasniegts LDDK reģionālās vizītes ietvaros Rēzeknē, kur LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone un LDDK eksperti tikās uzņēmējiem, apmeklēja "LEAX Rēzekne" ražotni un „Rēzeknes Gaļas kombinātu". Šādas vizītes Latvijas reģionos notiek regulāri, lai izprastu aktuālās reģionu vajadzības, rosinātu informācijas apmaiņu un sekmētu savstarpējo sadarbību, kā arī klātienē diskutētu par problēmām, ar kurām saskaras uzņēmumi. Līdztekus LDDK darba devēju konsultatīvajiem centriem, kas kopš 2009. gada ESF līdzfinansētā projekta ietvaros darbojas Rēzeknē, Jēkabpilī, Liepājā, Cēsīs un Rīgas reģionā, šī ir uzņēmēju iespēja ar nacionāla līmeņa sociālajiem partneriem apspriest jautājumus, kas tieši ietekmē biznesa vidi. Tikšanās laikā ar Rēzeknes uzņēmējiem akcentēti tādi jautājumi kā darbaspēka nodokļu sloga samazināšana, paaugstinot neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādājamajiem slieksni, uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaižu piemērošana uzņēmumiem, kas investē ražošanā, tostarp izteikti ierosinājumi par godīgas konkurences ievērošanu publisko iepirkumu un būvniecības procesos, kā arī ES finanšu resursu piesaistē.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus