Diskusija par Latvijas tautsaimniecības attīstību un eiro ieviešanu Latvijā
2013. gada 19. martā Rēzeknē norisinājās izglītības iespēju pasākums „Izglītība un Karjera 2013”, kura ietvaros bija iespējams ne vien apmeklēt profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādi, bet arī piedalīties diskusijā par Latvijas tautsaimniecības attīstību un eiro ieviešanu. Rēzeknes Uzņēmēju biedrība šo pasākumu organizē jau trešo gadu. Šogad izstādē piedalījās 13 izglītības un izglītības atbalsta institūcijas, pēc aptuvenām aplēsēm izstādi apmeklēja ap 700 Rēzeknes un citu Latgales novadu jaunieši. Savukārt diskusija tika rīkota sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu, tajā piedalījās Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Rēzeknes Augstskolas rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks uzskata, ka par nākotnē gaidāmajām norisēm īpaši aktuāli runāt tieši jauniešu auditorijā. „Pozitīvi ir novērtējams tas, ka šāda diskusija notiek reģionā, jo jauniešiem ir jāvērtē, jāanalizē un jāseko līdzi norisēm. Ja runājam par augstskolas un uzņēmēju sadarbību, tad Rēzeknes Augstskola ir viena no nedaudzajām augstākās izglītības iestādēm, kura savas studiju programmas ir skrupulozi izvērtējusi kopā ar darba devējiem. Regulārās tikšanās reizēs ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pārstāvjiem ir uzklausīti priekšlikumi un iespēju robežās arī ieviesti," uzsvēra E. Teirumnieks.

Gan izglītības iespēju izstāde, gan diskusija vērtējama kā sociālās partnerības attīstība reģionā. Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Padomes loceklis Valerijs Šindlers: "Uzņēmēju mērķis ir pievērst uzmanību biznesa sadarbībai ar valsts institūcijām un izglītības un zinātnes iestādēm. Šāda diskusija varētu kļūt par labu tradīciju ik pavasari līdz ar izglītības iespēju izstādi rīkot arī forumu par aktuāliem ekonomiskās attīstības jautājumiem."

Šā gada diskusijā tika prezentētas divas būtiskas tēmas - eiro ieviešana Latvijā un Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai.

Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Andris Ruselis skaidroja Latvijas Bankas monetāro politiku, kā tā mainīsies pēc iestāšanās eiro zonā. Diskusijas dalībnieki, kuru vidū vairākumā bija Rēzeknes Augstskolas studenti un mācībspēki, tika iepazīstināti ar statistikas datiem un situācijas raksturojumu pēc iespējamās eirozonas paplašināšanās, kā arī citu valstu pieredzi šajā jautājumā. Latvijas bankas pārstāvis uzsvēra, ka līdz ar Latvijas pievienošanos eirozonai, Latvija kļūs par dalībvalsti, kas noteiks Eiropas monetāro politiku. A.Ruselis arī uzsvēra, ka priekšstats par būtisku inflācijas pieaugumu un cenu paaugstināšanos pēc eiro ieviešanas ir maldīgs un aicināja skeptiķus būt objektīviem, izvēloties faktus un skaitļus, kas atspoguļo situāciju pēc eiro ieviešanas, piemēram, Igaunijā.

Rēzeknes Augstskolas studējošo viedokli diskusijā prezentēja Ekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studente Madara Kalvāne. Viņas veiktais pētījums parādīja, ka studentu vidū vienlīdz daudz ir eiro skeptiķu un eiro atbalstītāju.

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne, asoc.prof. Iveta Mietule akcentēja, ka līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs esam izvēlējušies arī pievienoties eiro zonai. „Laiks, kopš referenduma ir pagājis, vairums studentu tajā nav piedalījušies, jo uz to laiku nebija sasnieguši balsstiesīgo vecumu. Taču referendumā balsoja jūsu vecāki un vecvecāki. Izdariet pareizo secinājumu - nedrīkst stāvēt malā, jāiesaistās apspriedēs, jāpauž savs viedoklis, jāizmanto savas tiesības," mudināja dekāne.

Ekonomikas ministriju diskusijā pārstāvēja Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks Kristaps Soms, kurš sniedza skaidrojumu par Nacionālās attīsības plānu un Industriālās politikas pamatnostādnēm, kur prioritāte ir tautsaimniecības izaugsme, cilkvēdrošība, izaugsmi veicinošu reģionālo centru attīstība, kā arī eksporta veicināšana. Latvijas uzņēmumu priekšrocība ir tā, ka iedzīvotāji vēlas pirkt Eiropas Savienībā nevis Ķīnā ražotas preces. Vienlaikus jāapzinās, ka darbaspēka trūkums var kļūt par ekonomiku bremzējošu faktoru.

Diskusijas noslēgumā Rēzeknes Augstskolas docente, Dr.oec. Sandra Ežmale, kura bija diskusijas moderators, atzina, ka vērtīgākais sabiedrībai ir izprast situāciju, nepalikt malā, iegūt informāciju.

Rēzeknes Augstskola nodrošināja diskusijas tiešraidi, bet diskusijas videomateriālu var noskatīties Rēzeknes Augstskolas mājas lapā www.ru.lv/video_tiesraides.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus