Pēc pieredzes uz Briseli
Socioloģisko aptauju dati liecina, ka par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma iespējām Latvijā ir informēti vairāk nekā 90 procenti iedzīvotāju, vairums uzskata, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē tautsaimniecības attīstību. Viena no Latvijas valdības prioritātēm patlaban ir ES daudzgadu budžets 2014. – 2020. gadam un mūsu valsts intereses šī budžeta kontekstā. Kā informē Ārlietu ministrija, Latvija ir izvirzījusi divus galvenos uzdevumus sarunās par ES daudzgadu budžetu – Kohēzijas politikas finansējuma saglabāšanu vismaz esošā perioda līmenī un godīgu tiešmaksājumu noteikšanu Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Finansējuma pieejamība Latvijai kā ES dalībvalstij dažādās ES fondu programmās vēl nenozīmē šo līdzekļu ieguldījumu Latvijā un pozitīvu ietekmi, piemēram, tautsaimniecības izaugsmē. ES fondu apguves veiksmes stāsti ir daudzu faktoru kopums, tostarp arī projektos iesaistīto speciālistu izglītība, uzņēmība un arī informācijas pieejamība.

Lai sekmētu uzņēmēju biedrību projektu vadības prasmes, no 2012. gada janvāra Rēzeknes Uzņēmēju biedrība īsteno Eiropas Saciālā fonda (ESF) līdzfinansētu projektu „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā", kurā viena no aktivitātēm ir arī biedrības pārstāvja dalība apmācību programmā Briselē.

Projekta vadītāja Skaidrīte Baltace 2012. gada oktobrī piedalījās projektu vadības apmācību seminārā Briselē "EU Funding Masterclass". Tā ir divu dienu apmācību programma, kas dalībniekiem sniedz ieskatu par ES finansējuma iespējām un pieejamību, pilnveido zināšanas un nodrošina profesionāļu konsultācijas darbam ar ES institūcijām, bet īpaši trenē projekta pieteikumu izstrādes un projektu menedžmenta prasmes.

European Training Institute (EPI)
(http://www.eslnetwork.com/eti) ir mācību centrs Briselē, kas piedāvā apmācību programmas un seminārus par ES institūcijām, to darbību un interešu pārstāvību, projektu vadību un komunikāciju.

Apmācību sesijas projektu vadībā European Training institute notiek divas reizes gadā. Rudens sesijā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieki no dažādām ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm. Būtisks ieguvums šādos apmācību semināros ir neformālā komunikācija, iespēja gūt kontaktus ar potenciālajiem projektu sadarbības partneriem. Arī partneru meklēšana ir svarīgs aspekts projekta sekmīgai sagatavošanai. Turklāt jāņem vērā, ka reģionālai nevalstiskai organizācijai uzņemties projekta vadošā partnera lomu lielos un apjomīgos projektos ir visai sarežģīti tieši administratīvās un arī finansiālās kapacitātes dēļ.

Semināra ietvaros veiktas pārrunas ar organizācijas "ESL & Network" konsultāciju kompānijas "Grants, Incentives & Subsidies (GIS)" pārstāvjiem. Šī institūcija ikdienā sadarbojas ar Eiropas uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm, NVO Un citiem partneriem, īpašu uzmanību pievēršot tieši Eiropas Komisijas finansētiem projektiem un mācību programmām.

Apmācību seminārā gūta praktiska pieredze projektu sagatavošanā, atklājot būtiskākās problēmas, ko parasti pieļauj projektu izstrādes procesā, kā arī pilnveidotas projektu ideju attīstīšanas prasmes, analizējot konkrētus piemērus. Būtisks ieguvums no dalības seminārā ir arī saņemtie izdales materiāli, lai Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedriem sniegtu konsultācijas. Materiāli būs pieejami projektā iesaistītajiem biedrību biedriem un darbiniekiem.

Projekts "Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ES finansēto projektu jomā" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/184/47) tiek īstenots ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus