Informatīvs pasākums “Paaudžu solidaritāte”, diskusija “Tēja ar uzņēmējiem”
Rēzeknes pilsētas jaunieši, Jauniešu dome, audzēkņu pašpārvaldes un Jaunatnes organizāciju pārstāvji, kā arī Rēzeknes uzņēmēji ceturtdien, 25. oktobrī plkst. 15.00 aicināti piedalīties informatīvā pasākumā “Paaudžu solidaritāte” un diskusijā “Tēja ar uzņēmējiem”, lai neformālā vidē pārrunātu dažādus paaudzēm aktuālus jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību jauniešiem un senioriem uzņēmējdarbībā.

Spēles veidā Rēzeknes uzņēmēji tiks aicināti atklāt savus veiksmes stāstus biznesā un vēstīt par tām lietišķajām īpašībām, kas nepieciešamas uzņēmējdarbībā, tādējādi veicinot uzņēmēju prestižu sabiedrībā. Savukārt jaunieši tiks rosināti izteikt savas domas par iespējām iesaistīties biznesā un nepieciešamo atbalstu. Diskusijai piedāvātas šādas tēmas: "Es = uzņēmējs. Mans uzņēmums. +/-", "Man ir ideja! Ko tālāk?", "Labās prakses piemēri/veiksmes stāsti uzņēmējdarbībā un perspektīvās uzņēmējdarbības jomas Rēzeknes reģionā", "Studēju/studēšu uzņēmējdarbību un finanses", "Jauniešu un Rēzeknes reģiona uzņēmumu sadarbības iespējas".

Diskusijā ar jauniešiem piedalīsies Rēzeknes uzņēmēji un biznesa atbalsta institūciju pārstāvji - Vasilijs Smuļs un Svetlana Smule (Rēzeknes Autobusu parks), Jānis Staris (uzņēmums Verems), Jeļena Pentjugova (Swedbank), Juris Guntis Vjakse (uzņēmums Dzieti), Arkādijs Reinieks (uzņēmums Darījumu nams), Māris Igavens (Latgales Aparātbūves tehnoloģiskais centrs, Biznesa inkubators Ideju viesnīca), Kārlis Treijs (ilggadējs uzņēmuma Ceļi un tilti vadītājs) un citi. Tie ir aktīvi cilvēki uzņēmējdarbībā, kas arvien seko biznesa aktivitātēm un ir gatavi dalīties pieredzē ar jauno paaudzi.

Eiropas Savienība (ES) 2012. gadu ir pasludinājusi par gadu paaudžu solidaritātei, lai efektīvāk un aktīvāk risinātu jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības novecošanas tendencēm un izaicinājumiem. Šādus tematiskos gadus ES atzīmē kopš 1983. gada, bet Latvijā - kopš iestāšanās ES. Latvija Eiropas gada (2012) ietvaros ir izvirzījusi četras prioritātes - veicināt starppaaudžu sadarbību, celt vecu cilvēku vērtību sabiedrībā, mazināt vecuma diskrimināciju darba tirgū, kā arī sekmēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Pasākuma "Tēja ar uzņēmējiem" Rēzeknē mērķis ir veicināt komunikāciju un sadarbību starp jaunāko un vecāko paaudzi, nodrošināt zināšanu un prasmju pārņemšanu vienam no otra, veidot savstarpējo sapratni, iecietību un cieņu starp paaudzēm, sekmēt abpusējā dialoga attīstību.

Pasākumu rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar informācijas centru Europe Direct, Rēzeknes Uzņēmēju biedrību, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs ZEIMUĻS" Jaunatnes iniciatīvu atbalsta centrs un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus