Rēzeknes uzņēmēji iesaistīsies Karjeras nedēļas pasākumos jauniešiem
Šā gada novembrī piecās Latvijas pilsētās, tostarp Rēzeknē, notiks Karjeras nedēļas pasākumi skolu jauniešiem, lai palīdzētu izzināt karjeras iespējas un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām. Pasākumos plāno iesaistīties arī Rēzeknes uzņēmēji. Karjeras nedēļu no 26. līdz 30. novembrim rīko Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) „Euroguidance” programma sadarbībā ar Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Daugavpils un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Rēzeknē Karjeras nedēļas pasākumos iesaistīsies gan Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Latgales reģiona darba devēju konsultatīvais centrs, gan Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, kas apvieno un pārstāv vairāk nekā 20 ekonomiski aktīvu dažādu nozaru ražošanas uzņēmumu un vienus no lielākajiem darba devējiem Rēzeknes reģionā.

Iecerēts,
ka Karjeras nedēļas ietvaros notiks "Atvērto durvju diena" uzņēmumos, dodot iespēju skolu jauniešiem apmeklēt ražošanas un pakalpojumu uzņēmumus, lai praktiski iepazītu dažādas profesijas, uzzinātu nepieciešamās prasības un izglītības iespējas šo profesiju apguvei. Līdzīgu aktivitāti Rēzeknes uzņēmēji īstenoja jau 2009. un 2010. gadā, kad Rēzeknes skolu jaunieši apmeklēja metālapstrādes un kokapstrādes uzņēmumus, arī maizes ceptuvi un citus uzņēmumus, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi par praktisko ekonomisko attīstību.

Karjeras nedēļas programma vēl tiek izstrādāta, iespējams, notiks atsevišķas uzņēmēju tikšanās ar skolēniem, lai stāstītu uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, diskutētu par uzņēmējiem nepieciešamajām zināšanām un īpašībām.

Jāuzsver, ka darba devēji nacionālajā līmenī jau ir iesaistījušies VIAA projektā un kopā ar partneriem - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu - Eiropas Sociālā fonda projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" veikuši pētījumu par 12 dažādām tautsaimniecības nozarēm. Pētījums parāda nozaru dominējošos uzņēmumus, turpmākajā periodā konkrētā nozarē pieprasītākās profesijas un izglītības iespējas jeb iestādes, kur šīs profesijas var apgūt.

Karjeras nedēļas pasākumus Rēzeknē koordinē Izglītības pārvalde, aktivitātēs iesaistīsies ne vien darba devēji, bet arī Rēzeknes Augstskola, īpaši studiju programmas "Karjeras konsultants" mācībspēki un studenti, kā arī jauniešu centri un interešu izglītības iestādes.

Pirmajā organizatoriskajā sanāksmē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē 11. septembrī, kur piedalījās pilsētas izglītības iestāžu, kā arī darba devēju pārstāvji, VIAAEuroguidance" programmas vadītāja Brigita Miķelsone uzsvēra, ka Karjeras nedēļa vienlaicīgi norisināsies piecās pilsētās, bet turpmāk šāds pasākums varētu kļūt par tradīciju visā Latvijā. Katrā pilsētā būs atšķirīga programma, bet visās pilsētās katru pēcpusdienu, lai netraucētu mācību procesu, skolēniem un viņu vecākiem piedāvās daudzpusīgus pasākumus, aktualizējot šādu tematiku: iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru. Mācību procesa ietvaros vispārizglītojošajās un profesionālajās skolās tiks veidotas karjeras izvēles tematikai veltītas mācību un audzināšanas stundas un ārpusklases pasākumi visu vecumu skolēniem.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus