Arī Daugavpils novada uzņēmēji iesaistās Rēzeknes Uzņēmēju biedrības projektā
Ar semināru par līderības un komandas darba prasmēm 2012. gada jūlijā sākās apmācības biedrības “Daugavpils novada uzņēmēju padome” biedriem, kas ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības projekta partneri. Kopīgi tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētais projekts „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā”.

Divu dienu semināru par projekta menedžmentu 9. un 10. jūlijā Daugavpils novada Višķos vadīja Irēna Goluba, kas ir profesionāla psiholoģe ar bagātu pieredzi semināru un lekciju vadītājas darbā un organizāciju konsultēšanā organizācijas psiholoģijas un biznesa vadības jautājumos. Desmit Daugavpils uzņēmēju padomes biedri analizēja komandas veidošanos un attīstību, komandas darbības stilus, darbojās praktiskās projektu grupās.

Apmācības projektu vadībā Daugavpils novada uzņēmējiem turpināsies 17. un 18. septembrī, kad lektors Uldis Vītoliņš vadīs semināru „Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaiste - no programmas izvēles līdz finansējuma saņemšanai". Apmācības paredz gan lekciju kursu, gan arī praktiskas konsultācijas ES projektu īstenošanai.

Piecu dienu apmācību kurss projektu vadībā Daugavpils novada uzņēmējiem noslēgsies ar semināru par efektīvu laika plānošana un laika menedžmentu, kas ir būtisks faktors sekmīgā projektu ieviešanā. Šis seminārs notiks oktobrī.

Apmācības tiek īstenotas Rēzeknes Uzņēmēju biedrības īstenotajā ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" projektā „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/184/47).

Projekta partneri ir biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS" un biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome". Projekts tiek īstenots no 2012. gada janvāra līdz oktobra beigām. Projekta mērķis ir paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību kapacitāti cilvēkresursu jomā, apmācot biedrību biedrus projektu vadībā, pilnveidojot zināšanas projektu vadības grāmatvedībā; nodrošināt mērķa grupu ar zināšanām, iemaņām un prasmēm, kas nepieciešamas efektīvākai līdzdalībai Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai.

Apmācību programma projektu vadībā Rēzeknes un Balvu uzņēmējiem notika 2012. gada martā, aprīlī un jūnijā. Pavasarī tika organizēts arī seminārs par grāmatvedību nevalstiskajās organizācijās un ES finansētajos projektos. Vēl viens seminārs grāmatvežiem plānots oktobrī.

Projekts "Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ES finansēto projektu jomā" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/184/47) tiek īstenots ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus