Projekta seminārā apgūst laika menedžmenta prasmes
Rēzeknes Uzņēmēju biedrības īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta ietvaros biedrības biedriem 2012. gada 28. jūnijā bija iespēja pilnveidot efektīvas laika plānošanas un darba organizēšanas prasmes.

"Laiks ir viens no retajiem resursiem, pār kuru mums nav nekādas noteikšanas. Mēs nevaram iegūt papildus laiku unikālajām 24 stundām diennaktī vai laikam, ko sauc par mūsu dzīvi. Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz laiku - izvērtēt kā mēs pret to attiecamies, kā to izmantojam, un iespējams, pārdomāt, vai šīs attiecības ar laiku būtu vērts pamainīt," uzsver semināra lektore Ieva Vaine (TRIVIUMS apmācība).

Mini lekcijās, situāciju analīzēs, diskusijās semināra dalībniekiem bija iespēja gūt jaunas zināšanas par efektīvas laika plānošanas pamatprincipiem, veikt individuālo prioritāšu, attieksmes un mērķu auditu, pilnveidot praktiskās iemaņas laika plānošanai. 

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja lektores Ievas Vaines kompetenci, kā arī semināra norisi kopumā. Būtiskākās atziņas pēc semināra var izteikt šādi: "Laiks ir vienmēr. Plāno laiku. Nosaki prioritātes". 

Ar šo semināru noslēdzās apmācības (semināru cikls) par projektu vadību. Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedriem un projekta partneriem no Balvu uzņēmējdarbības atbalsta kluba "Krams" bija iespēja kopumā piedalīties 5 dienu apmācībās (2012. gada martā notika divu dienu seminārs "Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaiste - no programmas izvēles līdz finansējuma saņemšanai", ko vadīja Uldis Vītoliņš; 2012. gada aprīlī notika divu dienu seminārs "Projekta menedžments. Līderība un komandas darbs. Projekta dalībnieku prasmju un iemaņu attīstīšana", ko vadīja Irēna Goluba). 

Līdzīgas apmācības Rēzeknes Uzņēmēju biedrības īstenotā projekta ietvaros paredzētas arī projekta partneriem - biedrības "Daugavpils novada uzņēmēju padome" biedriem un darbiniekiem un sāksies 2012. gada jūlijā. 

Projekts "Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ES finansēto projektu jomā" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/184/47) tiek īstenots ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar ESF starpniecību. 
 
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus