Rīgas reģiona uzņēmēju biedrības pieredzes apmaiņā Rēzeknē
Jūrmalas, Rīgas un Mārupes uzņēmēju biedrību uzņēmēji pieredzes apmaiņas vizītē 31. maijā un 1. jūnijā apmeklēja Rēzekni, lai iepazītos ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrības darbību, apmeklētu vairākus uzņēmumus un kopīgā seminārā pilnveidotu radošās domāšanas prasmes.

Rīgas reģiona uzņēmēju biedrības īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Viena no projekta aktivitātēm ir pozitīvās pieredzes pārņemšana un kopīgi pasākumi ar līdzīgām organizācijām citos reģionos.
Vizītes pirmajā dienā viesi apmeklēja metālapstrādes uzņēmumu "Nook", kur uzņēmuma vadītājs Edgars Kļaviņš stāstīja par ražošanas procesu, kā arī savu pieredzi biznesā. Arī kokapstrādes uzņēmumā "Verems" tā vadītājam Jānim Starim tika uzdoti daudzi jautājumi gan par ražošanas procesa organizēšanu, gan par ilgtspējīgu attīstību un mežu platību atjaunošanu.
Tikšanās laikā ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pārstāvjiem pārrunātas savstarpējās sadarbības iespējas starp Latgales un Rīgas reģiona uzņēmējiem, pieredze sadarbībai ar pašvaldībām un citiem partneriem.
Savukārt vizītes otrajā dienā gan Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību pārstāvjiem, gan Rēzeknes uzņēmējiem bija iespēja piedalīties Vitas Brakovskas vadītājā seminārā "Radošā NEdarbnīca uzņēmēju konkurētspējas stiprināšanai „Lai ko tu domā, domā CITĀDI!"". Darba grupās un lekciju formā uzņēmēji pilveidoja radošas domāšanas prasmes, meklēja netradicionālus risinājumus biznesa attīstībai.
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus