Projekta seminārā attīsta līderības un komandas darba prasmes
Turpinot Rēzeknes Uzņēmēju biedrības īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā” ieviešanu, 2012. gada 24. un 25. aprīlī notika divu dienu apmācības "Projekta menedžments. Līderība un komandas darbs. Projekta dalībnieku prasmju un iemaņu attīstīšana".

Rēzeknes Uzņēmēju biedrības un projekta partnera - Balvu uzņēmējdarbības atbalsta kluba "Krams" biedriem bija iespēja gan lekcijās un praktiskos vingrinājumos, gan situāciju analīzē un ar testu palīdzību noteikt komandu veidošanas principus, attīstīt līderības prasmes un komandas motivāciju, darboties projektu grupās.

Apmācību vadītāja sociālā psiholoģe un geštaltterapeite Irēna Goluba uzkrājusi profesionālo pieredzi semināru un lekciju vadītājas darbā un organizāciju konsultēšanā organizācijas psiholoģijas un biznesa vadības jautājumos.

Semināra dalībnieki atzīst, ka apmācībās guvuši pārliecību par sevi un idejas sevis kā līdera attīstībai, noteikuši savas stiprās puses komandas darbā un pilnveidojuši komunikācijas prasmes. Turklāt, raksturojot semināra norisi, dalībnieki norādījuši, ka "nevienu brīdi nebija garlaicīgi"!

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus