Talsi – Rēzekne. Darba devēju organizāciju sadarbība
Pieredzes apmaiņas nolūkos un lai sekmētu reģionālo darba devēju organizāciju sadarbību, 2012. gada 26. un 27. aprīlī Rēzekni apmeklēja Talsu Komersantu kluba pārstāvji. Pēc tikšanās ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību un vairāku Rēzeknes rūpniecisko uzņēmumu apmeklējumiem talsenieki atzina, ka tās bijušas divas piepildītas un lietderīgas informācijas piesātinātas dienas Latgalē.

Talsu Komersantu klubs ir pieredzes bagātāks nekā Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, arī biedru pārstāvniecība ir plašāka - klubs apvieno vairāk nekā 40 Talsu reģiona uzņēmumus. Tomēr abām darba devēju organizācijām iedibināta sadarbība ar vietējām pašvaldībām. 2006. gadā izveidotais Talsu Komersantu klubs noslēdzis sadarbības līgumu ar Talsu novada domi, savukārt 2009. gadā dibinātā Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir darba devēju pārstāvis Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvajā padomē.

Kā uzsver Rēzeknes Uzņēmēju biedrības Padomes priekšsēdētājs Juris Guntis Vjakse, dažādu reģionu uzņēmēju sadarbība var sekmēt gan pozitīvās pieredzes pārnesi, gan arī veicināt biznesa kontaktus un attīstīt jaunus pakalpojumus. Turklāt Rēzeknes Uzņēmēju biedrība nepilnu triju gadu darbības laikā guvusi lielisku pieredzi uzņēmējdarbības un izglītības izstāžu rīkošanā Rēzeknē, kā arī Eiropas Savienības (ES) projektu finansējuma piesaistē, īstenojot jau divus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētos projektus NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā.

Reģionālo darba devēju organizāciju attīstība un sadarbība ir viens no Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā ESF līdzfinansētā projekta uzdevumiem, lai stiprinātu LDDK administratīvo kapacitāti reģionos. Liepājā darbojas LDDK Kurzemes reģiona darba devēju konsultatīvais centrs un Talsu Komersantu klubam veidojas sekmīga sadarbība ar sociālā dialoga koordinatori Kurzemes reģionā Sanitu Lindi. Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ar sociālā dialoga koordinatores Latgales reģionā Skaidrītes Baltaces starpniecību savukārt attīsta sadarbību ar LDDK, sniedzot iespēju reģiona uzņēmējiem būt informētiem un iesaistīties politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos nacionālajā līmenī. Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir LDDK biedrs, biedrība patlaban apvieno 25 Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmējus, tostarp lielākos darba devējus un nodokļu maksātājus reģionā.

Vizītē Rēzeknē Talsu Komersantu klubu pārstāvēja tā valdes priekšsēdētājs Andis Araks (mežizstrādes uzņēmums SIA "Krauzers") un kluba izpilddirektore Jana Grauda, kā arī AS "Talsu Autotrasnports", SIA "Ziemeļkurzemes drošība", SIA "Proinvest.lv" un citu uzņēmumu, kā arī Talsu novada pašvaldības pārstāvji. Viņiem bija iespēja tikties ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrības aktīvākajiem uzņēmējiem - linu pārstrādes uzņēmuma "Baltiks East" vadītāju Valeriju Šindleru, AS "Rēzeknes Autobusu parks" vadītāju Vasiliju Smuļu, būvniecības uzņēmumu "Veidņi.lv" vadītāju Mareku Voronovu un "MTL&DaVisko" vadītāju Viktoru Zvonkovu, datorprogrammēšanas uzņēmuma "MS-IDI" vadītāju Nikolaju Pušņakovu, pakalpojumu uzņēmuma "Darījumu nams" vadītāju Arkādiju Reinieku. Pasākumā piedalījās arī metālapstrādes uzņēmuma "Nook Ltd", Rēzeknes Biznesa inkubatora un Nordea bankas pārstāvji.

Īpašu interesi Talsu Komersantu kluba pārstāvjiem raisīja ražojošie uzņēmumi - Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas metālapstrādes uzņēmuma "Leax Rēzekne" ražotne ar sakārtotu darba organizācijas un pārraudzības sistēmu, ko prezentēja uzņēmuma ražošanas līdere Svetlana Beleviča, un Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums, finiera saplākšņa ražotne "Verems" ar ražošanas apjomiem un uzņēmuma vadītāja Jāņa Stara atraktīvo stāstījumu.

Vizītes ietvaros talseniekiem bija iespēja viesoties Rēzeknes apkaimē esošajā minizoodārzā "Rozīte", kur ir Vasilija Smuļa (AS "Rēzeknes Autobusu parks") un viņa dzīvesbiedres Larisas privāta dekoratīvo punduršķirnes dzīvnieku un putnu kolekcija. Tā kā aprīlis tradicionāli ir Latgales Podnieku dienu mēnesis, Talsu viesi apmeklēja keramiķa Viktora Pankova darbnīcu un pat iemēģināja roku māla mākslas darbu veidošanā.

Talsu Komersantu kluba un Rēzeknes Uzņēmēju biedrības tikšanās ietvaros tika izspēlēta arī boulinga spēle, kurā uzņēmēju ceļojošais kauss nonāca talsenieku rokās, savukārt rēzeknieši cer uz turpmāku sadarbību un nākamo uzņēmēju tikšanos jau Talsos.


Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus