Latgales uzņēmēju biedrības ESF projektā apgūs projektu vadības prasmes
Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ar 2012. gada janvāri uzsāk Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā” ieviešanu. Projekta partneri ir Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS" un biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome”.

Šis būs jau otrais Rēzeknes Uzņēmēju biedrības projekts ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes programmā "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", ko administrē Valsts kanceleja ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 2010.-2011. gadā projekta „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros Latgales uzņēmēju biedrībām bija iespēja apgūt radniecīgu organizāciju pieredzi Liepājā un Šauļos Lietuvā, semināros pilnveidot komunikāciju prasmes un zināšanas par iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā.

2012. gadā īstenojamā projekta mērķis ir paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību kapacitāti cilvēkresursu jomā, apmācot biedrību biedrus projektu vadībā, pilnveidojot zināšanas projektu grāmatvedībā, nodrošināt mērķa grupu ar zināšanām, iemaņām un prasmēm, kas nepieciešamas efektīvākai līdzdalībai Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Desmit mēnešu laikā Latgales uzņēmēju biedrību darbiniekiem, biedriem un biedru organizāciju pārstāvjiem paredzētas apmācības projektu vadībā, semināri par grāmatvedību nevalstiskajās organizācijās t.sk. grāmatvedību projektu vadībā, kā arī biedrības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties ES institūciju apmācības programmā Briselē. Projekta noslēgumā paredzēts organizēt forumu par ES projektu iespējām, uzņēmējdarbības atbalsta programmām un pasākumiem.

Projekta kopējais budžets ir Ls 17 032, tajā skaitā 92,07 procentus finansējuma nodrošina Eiropas Savienība ar ESF starpniecību.

Par Rēzeknes Uzņēmēju biedrību
Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir 2009. gadā izveidota reģionālā darba devēju organizācija, kas apvieno 25 dažādu nozaru komercsabiedrības, tostarp lielākos darba devējus reģionā. Biedrība ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedrs un darba devēju pārstāvis Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvajā padomē. Biznesa atbalstam Rēzeknes Uzņēmēju biedrība organizē uzņēmējdarbības daudznozaru izstādi "Rēzeknes Uzņēmējs" (ik gadu rudenī) un profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādi "Izglītība un karjera" (ik gadu pavasarī). Arī projekta sadarbības partneri - Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS" un biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome" ir reģionālās darba devēju organizācijas, kuras sekmīgi sadarbojas ar pašvaldībām uzņēmēju interešu pārstāvībā.

ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/184/47 „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā". 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA".

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus