Rēzeknes Uzņēmēju biedrība un Rēzeknes pilsētas domes vadība viesojas „LEAX Rēzekne” ražotnē
Lai iepazītos ar ražošanas procesu un uzņēmējdarbības attīstības iespējām, šā gada 26. septembrī Rēzeknes Uzņēmēju biedrība rīkoja izbraukuma sanāksmi un kopā ar pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču apmeklēja SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ ražotni.

SIA „LEAX Rēzekne" RSEZ ir viens no 1982. gadā dibinātās Zviedrijas mašīnbūves kompānijas „LEAX Group AB" uzņēmumiem Latvijā. LEAX grupas uzņēmumi ražo detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei.

Rēzeknes ražotnē, kas izveidota 2008. gadā, galvenokārt tiek izgatavotas detaļas kalnrūpniecības nozarei, produkcija tiek eksportēta uz Zviedriju un no turienes arī uz citām pasaules valstīm, tajā skaitā uz Ameriku un Āziju.

No 2011. gada marta uzņēmums strādā kā Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrība, kas ļauj izmantot likumdošanā noteiktās nodokļu atlaides. Šogad uzņēmums ir paplašinājis darbību, investējot vairāk nekā 1,5 miljonus latu un izveidojot papildus 1600 m2 ražošanas platību. Līdz ar to uzņēmums paredz dubultot ražošanas apjomus un apgrozījuma rādītājus.

Rēzeknes ražotnē patlaban nodarbināti 69 cilvēki. Jau tuvākajā laikā uzņēmums plāno palielināt strādājošo skaitu un izveidot 50-60 jaunas darba vietas. Tādēļ likumsakarīgs bija jautājums par Rēzeknē pieejamo darbaspēku. Uzņēmuma vadītājs Gints Jačuks uzsvēra, ka kopš 2008. gada izveidojies stabils profesionāls kolektīvs, kas nepieciešamības gadījumā var apmācīt jaunos darbiniekus. Attīstās sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas mehatronikas studiju programmas studentiem, kas uzņēmumā strādā praksē.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs akcentēja ražošanas uzņēmumu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, lai noteiktu darba tirgū nepieciešamās profesijas un plānotu apmācību programmas. Turklāt paredzams, ka turpmāk profesionālās izglītības jautājumus koordinēs tieši pašvaldība, tādēļ lietderīgi attīstīt uzņēmēju, pašvaldības un izglītības sektora sadarbību.

Ražošanas uzņēmumu vadītāji Jānis Staris (RSEZ SIA „Verems") un Edgars Kļaviņš (SIA RKF „Nook Ltd") bija vienisprātis, ka svarīgi, lai jaunieši profesionālās izglītības programmās apgūtu apstrādes rūpniecības, darbgaldu remonta pamatus un gūtu stabilas pamatzināšanas ražošanai, bet specializāciju darbam ar noteiktiem metālapstrādes vai kokapstrādes darbgaldiem varētu apgūt tieši uzņēmumos.

Vizītes laikā uzņēmumā „LEAX Rēzekne" Uzņēmēju biedrība ar pilsētas domes priekšsēdētāju A.Bartaševiču pārrunāja infrastruktūras projektu ieviešanu un turpmākās attīstības ieceres. Uzņēmēji izteica priekšlikumus pilsētas teritoriju sakārtošanai, ielu un pagalmu infrastruktūras attīstībai, visbeidzot vienojoties, ka šādas uzņēmēju biedrības un pašvaldības vadības tikšanās ražošanas uzņēmumos būs arī turpmāk, tādējādi veicinot savstarpējo sadarbību un uzņēmējiem aktīvi iekļaujoties pilsētas dzīvē.
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus