Latgales uzņēmēju biedrības gūst jaunas zināšanas un paraksta sadarbības memorandu
Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu Rēzeknes Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubu „KRAMS” un biedrību „Ludzas Amatnieks” no 2010. gada septembra īstenoja projektu „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Sadarbība, kontakti, jaunas zināšanas un idejas – tādi ir būtiskākie ieguvumi projekta rezultātā.

Projekta mērķis bija attīstīt savstarpējo sadarbību uzņēmēju biedrību biedru vidū, veicināt pozitīvas sadarbības pieredzes pārnesi starp dažādu Latvijas reģionu un tuvākās pierobežas ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un līdzdalību valsts tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Projekta kopējais budžets - Ls 14 560, tajā skaitā 93 procentus finansējuma nodrošināja Eiropas Savienība ar ESF starpniecību.

Projekta vadītājs Juris Guntis Vjakse: „Projektā organizēti apmācību semināri par uzņēmumu pārvaldes un kontroles mehānismiem darba devēja interešu kontekstā, par komunikācijas prasmēm un pieredzi elektronisko mediju izmantošanā uzņēmējdarbībā, pilnveidota Rēzeknes Uzņēmēju biedrības mājas lapa, bija iespēja pieredzes apmaiņas vizītēs apmeklēt radniecīgas organizācijas Liepājā un Šauļos Lietuvā. Šīm biedrībām ir uzkrāta vērtīga pieredze biznesa un vietējās pašvaldības sadarbībai. Vizītēs varējām pārliecinājāties, ka pašvaldība vēlas ieklausīties un arī ieklausās biznesa aprindu viedoklī, uzņēmēji labi sadarbojas arī savā starpā un kopīgi pārstāv savu pilsētu intereses."

Projekta noslēgumā parakstīts Latgales reģiona uzņēmēju biedrību sadarbības memorands, kas paredz iedzīvināt tādas vērtības kā tolerance un atbalsts jaunām idejām, Ilgtspējīga attīstība, reģiona unikalitātes un atšķirības saglabāšana pasaules mērogā. Memorandu paredzēts īstenot trīspusējās sadarbības padomēs, pašvaldību konsultatīvajās komisijās. Turklāt projekta ietvaros uzņēmēju biedrības ir parakstījušas sadarbības līgumus ar Rēzeknes, Ludzas un Balvu pašvaldībām, kas apliecina labo gribu līdzdarboties politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus