Rēzeknes, Balvu un Ludzas uzņēmēji dosies pieredzes apmaiņā uz Šauļiem Lietuvā
Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītā un Rēzeknes Uzņēmēju biedrības īstenotā projekta ietvaros Rēzeknes, Balvu un Ludzas uzņēmēji 2011. gada 26.-27. maijā dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Šauļiem Lietuvā, kur paredzēta tikšanās ar Šauļu Rūpnieku asociācijas pārstāvjiem un vairāku uzņēmumu apmeklējums.

Šauļu Rūpnieku asociācija ir viena no lielākajām reģionālajām darba devēju organizācijām Lietuvā un darbojas jau kopš 1989. gada. Asociācija apvieno vairāk nekā 70 rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus, iestādes un organizācijas, kas sekmīgi pārstāv biznesa intereses valdības un pašvaldību institūcijās, izstrādā ekonomiskās attīstības un sociālās drošības priekšlikumus.
Projekta vadītājs Juris Guntis Vjakse: „Šauļu uzņēmējiem ir uzkrāta vērtīga pieredze biznesa un vietējās pašvaldības sadarbībai, viņi aktīvi sadarbojas arī savā starpā. Šo iemeslu dēļ arī mūsu uzņēmējiem būtu interesanti tuvāk iepazīt biznesa asociācijas darbības principus, lai raudzītos, ko varētu izmantot uzņēmēju biedrībās Latvijā. Šis ir viens no diviem projekta ietvaros plānotajiem pieredzes apmaiņas braucieniem. Viens no tiem notika jau 2010. gada rudenī, kad Latgales uzņēmējiem bija iespēja tuvāk iepazīt līdzīgas darba devēju organizācijas - Liepājas Direktoru padomes darbu, kā arī apmeklēt vairākus Liepājas uzņēmumus."
Projekta „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" ieviešana uzsākta 2010. gada septembrī. Uzņēmējiem notikuši apmācību semināri par uzņēmumu pārvaldes un kontroles mehānismiem darba devēja interešu kontekstā, par komunikācijas prasmēm un pieredzi elektronisko mediju izmantošanā uzņēmējdarbībā. Projekta ietvaros tiek pilnveidota Rēzeknes Uzņēmēju biedrības mājas lapa www.reub.lv. Projekta noslēgumā 2011. gada jūnijā Rēzeknē paredzēta kopīga konference „Uzņēmēju organizāciju loma uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā", paredzēts parakstīt Ziemeļlatgales reģiona uzņēmēju biedrību memorandu, pilnveidot sadarbību ar vietējām pašvaldībām.
Par projektu:
Projektu „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" ievieš Rēzeknes Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS" un biedrība „Ludzas amatnieks". Projekta mērķis ir attīstīt savstarpējo sadarbību uzņēmēju biedrību biedru vidū, veicināt pozitīvas sadarbības pieredzes pārnesi starp dažādu Latvijas reģionu un tuvākās pierobežas ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un līdzdalību valsts tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Projekta kopējais budžets ir Ls 14 560, tajā skaitā 93 procentus finansējuma nodrošina Eiropas Savienība ar ESF starpniecību.
Pielikumā - informācija masu medijiem.
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus