Vai nodokļu atvieglojumi ir motivācija palielināt strādājošo skaitu?
2011. gada 21. aprīlī notika Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes sēde, kurā tika diskutēts par nodokļu atvieglojumiem uzņēmējiem, kuri rada jaunas darba vietas.

Pēc Trīspusējās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Vasilija Smuļa ierosinājuma tika diskutēts par nodokļu atvieglojumiem, kas attiektos uz to papildus saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu, kas veidotos kā starpība pēc darbinieku skaita palielināšanas. Pirms tam uzņēmumam būtu Valsts Ieņēmumu dienestā jāfiksē strādājošo skaits un mēnesī saražotās produkcijas vai pakalpojumu apjoms. Diskusija paliek par to, kuri ir tie nodokļi, kuriem varētu noteikt atvieglojumus. Visticamāk, ka šobrīd varētu runāt par Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidēm.

Konsultatīvās padomes sēdē uzņēmēju domas dalījās par to, vai gūs atbalstu priekšlikums par pievienotās vērtības nodokļa samazinātas likmes noteikšanu un to, vai nodokļu atvieglojumi būs motivācija uzņēmējam palielināt strādājošo skaitu.

RSEZ SIA „Verems" valdes priekšsēdētājs Jānis Staris pauda viedokli, ka ierosinājums atbrīvot preču ražošanu vai pakalpojumu apjomu no PVN negūs atbalstu, turklāt šo sistēmu pēc viņa domām ir ārkārtīgi grūti administrēt un pasargāt no krāpšanās.

J.Staris uzsvēra, ka daudz būtiskāk ir runāt par neapliekamā minimuma palielināšanu un algas nodokļu samazināšanu. „Noteikti jācīnās par investīcijām labvēlīgas vides izveidošanu, un tas nozīmē prognozējamu, stabilu nodokļu politiku, pieejamu infrastruktūra, sakārtotus ceļus, vietu, kas ir vizuāli pievilcīga. Noteikti kopā ar pašvaldību jācīnās par to, lai tiktu sakārtoti visi, ne tikai pašvaldībai piederošie, bet arī uzņēmējiem piederošie īpašumi," sacīja J. Staris.

Priekšlikumu par nodokļu samazinājumu uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas, atbalstīja arodbiedrības un novada pašvaldība, tika nolemts priekšlikumu iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputātiem izskatīšanai.
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus