Seminārs sadarbībā ar advokātu biroju Magnusson AKTUALITĀTES NO JURIDISKĀ VIEDOKĻA
16.jūnijā plkst. 11.00 RTA IF 105. auditorijā (Atbrīvošanas aleja 115, k-4, Rēzekne)

Semināra tēmas:
Sankcijas, kas ieviestas saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā;
          -Praktiskas situācijas;
         - Uzziņu pieprasīšana (arī iespēja vērsties administratīvajā tiesā);
          -Saistību neizpilde un līgumu laušana;
         - Sankciju klauzula jaunajos līgumos;
         - Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma;
Zaudējumi, zaudējumu piedziņa;
Strīdi ar VID un jaunākā tiesu prakse nodokļu lietās.
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus