LDDK: uzņēmēji Latgalē – vieni no konkurētspējīgākajiem
Lai izprastu aktuālās reģionu vajadzības, rosinātu informācijas apmaiņu un sekmētu savstarpējo sadarbību, kā arī klātienē diskutētu par problēmām, ar kurām saskaras uzņēmumi, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība regulāri viesojas reģionos, lai tiktos ar darba devēju organizācijām un reģionu uzņēmējiem. Šopavasar LDDK apmeklē Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Alūksnes, Liepājas un Rēzeknes apkārtnes uzņēmumus. Maija beigās LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un eksperti apmeklēja Rēzeknes Augstskolu, vienu no lielākajiem darba devējiem Latgales reģionā – SIA “Rēzeknes Gaļas kombināts”, kā arī uzņēmumu SIA “Latgales dārzeņu loģistika” Kārsavas novada Mežvidos, kas plašāk pazīstams ar Latgalē audzētiem tomātiem un līdztekus koģenerācijas uzņēmumam “JE Energy” ir viens no veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēriem Latvijas austrumu pierobežā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: "Uzņēmēji reģionos ir pierādījuši, ka spēj attīstīties un būt konkurētspējīgi ar augstas kvalitātes produkciju ne tikai Latvijas līmenī, bet arī eksporta tirgos. Turklāt, uzkrātās zināšanas un pieredze sniedz iespēju radīt jaunus un inovatīvus risinājumus, kas, piemēram, Latgalē ir nozīmīgs pienesums visa reģiona attīstībai. Radītā infrastruktūra un virkne veiksmes stāstu apliecina, ka izaugsme uzņēmējdarbībā iespējama arī ārpus Rīgas."

Diskusijā Rēzeknes Augstskolā par izglītības iestāžu, jauniešu un darba devēju sadarbību piedalījās augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks, studiju prorektore Angelika Juško-Štekele, zinātņu prorektore Ilga Šuplinska un rektora vietnieks attīstības jautājumos Gunārs Strods. Sarunā tika akcentēti izglītības inovāciju klastera jautājumi un augstākās izglītības sasaiste ar vidējo profesionālo izglītību un zinātni.

Patlaban Rēzeknes Augstskola studējošo skaita ziņā ir septītā lielākā starp 17 valsts augstskolām, un tajā dažādas specialitātes apgūst 1850 studentu. Rēzeknes Augstskola šogad svin augstākās izglītības deviņdesmitgadi Rēzeknē un jau tuvākajā laikā pārtaps par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai reģionālās attīstības centrā sekmētu tādu reģionam un valstij prioritāru virzienu attīstību kā mašīnbūve un metālapstrāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, viedā enerģētika, biomasa un atjaunojamo vietējo resursu izmantošana, pakalpojumu uzņēmējdarbība un reģionālistika.

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka iepazīstināja LDDK pārstāvjus ar jaunizveidotājām laboratorijām, kas būtiski pilnveido studiju procesu un informēja arī par divām jaunām, uzņēmējiem un zinātnei aktuālām studiju programmām Inženieru fakultātē - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Programmēšana un datortīklu administrēšana", kā arī akadēmisko maģistra studiju programmu „Lāzertehnoloģijas".

Uzņēmumu "Latgales dārzeņu loģistika" kopā ar LDDK vadību apmeklēja arī Rēzeknes Uzņēmēju biedrības uzņēmēji. Organizācija izveidota 2009. gadā un patlaban ir viena no aktīvākajām uzņēmēju biedrībām reģionā, apvienojot vairāk nekā 20 Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmēju. LDDK sociālā dialoga koordinatore Latgales reģionā Skaidrīte Baltace uzsver, ka arī reģionu uzņēmēji ir aktīvi sadarbībai, tikai jāatrod katrai uzņēmēju grupai tēmas, kuras interesē. Motivējošais var būt kopīgas apmācību programmas uzņēmējiem, pieredzes apmaiņa, sadarbība ar pašvaldību, kā arī sadarbība ar augstskolām jauno speciālistu sagatavošanā.


Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus