Rēzeknes Uzņēmēju biedrība tiekas ar novada domes vadību
2016. gada 12. februārī Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā pārstāvētie uzņēmēji tikās ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu, lai uzklausītu aktuālo informāciju par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību un pārrunātu savstarpējās sadarbības iespējas.

Rēzeknes novada pašvaldība jau tuvākajā laikā paredz īstenot vairākus uzņēmējdarbībai nozīmīgus infrastruktūras atjaunošanas projektus, tajā skaitā pašvaldības autoceļu sakārtošanu Latgales programmas un Lauku Attīstības programmas (ELFLA) ietvaros. Šī infrastruktūra ir nozīmīga arī uzņēmumu ikdienas darbībai.

Uzņēmējus interesēja lauksaimnieku kooperācijas un "zaļā iepirkuma", novada ceļu infrastruktūras sakārtošanas un citi jautājumi. Pašvaldība un uzņēmēju biedrība abpusēji atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību izstādes "Rēzeknes Uzņēmējs" rīkošanā, jo īpaši 2015. gada izstādes ekspozīciju "Izlolots Rēzeknes novadā", kur bija pārstāvēti vairāk nekā 20 novada mājražotāji, zemnieki, amatnieki un uzņēmēji.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība darbojas kopš 2009. gada un apvieno 23 pilsētas un novada uzņēmumus, kuros kopā nodarbināti vairāk nekā 1700 strādājošie.

Šādas tikšanās ar pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjiem ir uzņēmēju iespēja būt informētiem un uzklausītiem, kā arī dalīties ar sava biznesa attīstībā uzkrāto pieredzi.

Uz tikšanos ar novada pašvaldības vadību bija ieradušies gan pilsētā, gan novadā strādājošie uzņēmēji, piemēram, metālapstrādes uzņēmumu "LEAX Rēzekne" un "NOOK", kokapstrādes uzņēmuma "Gravtex", linu pārstrādes uzņēmuma "Baltiks East" un citu uzņēmumu pārstāvji.

Iecerēts, ka šādas uzņēmēju biedrības un novada pašvaldības vadības tikšanās turpmāk būs reizi ceturksnī, tādējādi veicinot savstarpējo informētību un sadarbību.

 

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus