Rēzeknes Uzņēmēju biedrības sanāksme 2016. gada 4.martā
Uzņēmēju ikgadējā tikšanās ar AS Swedbanka galveno ekonomistu Latvijā Mārtiņu Kazāku.

Sanāksme notiks Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē, sākums plkst. 14.00.